Medium

Boka

Boka Nu!

Välj en tid som passar dig. Vi ringer upp dig!
Läs Mer

Medium är ett samlingsnamn för olika egenskaper och förmågor en människa kan ha för att tolka vad som händer bortanför det som är synligt med blotta ögat. För att kunna titulera sig medium bör man ha både talang och kunskap, men även en ödmjukhet inför människans fria vilja. Att vara medium är en gåva och även ett yrke. Ett medium är en kanal för vad andevärlden vill förmedla och det kan ske på olika sätt. Oftast har ett medium olika kombinationer av kunskaper och talanger som med tiden utvecklas till en säkerhet, så att man kan hjälpa andra människor att få trygghet om livet efter döden och till att få en trygghet i att fatta olika beslut. Ett medium dikterar inte vad en människa ska göra för val, utan visar på de möjligheter som finns för att få ett bra resultat.

Mediumets kunskaper kan delas upp i olika grupper och kombinationer.

Klarsynt eller clairvoyant

Ett medium som ser saker genom tredje ögat, som bilder inne i huvudet eller som faktiskt ser med ögonen. En del klarsynta medium vittnar om att det kan vara svårt att se skillnad på vad som är fysiskt, så att alla ser, och på vad som finns i mediumets sinne.

Synskt medium eller sierska

Ett synskt medium har likheter med det klarsynta mediumet. Det synska mediumet kan förflytta sitt seende i tid och rum och kan se dåtid, nutid och framtid. De brukar även vara bra på att hitta borttappade saker och bortsprungna djur.

Klart hörande eller clairaudient

Ett hörande medium får budskap som ord, meningar, röster, viskningar, sånger eller andra ljud genom sina öron eller i sitt huvud. Hon kan även höra ljud som från en radio eller en telefonlinje.

Klart kännande eller clairsentient

Det kännande mediumet får budskap genom känslor, både fysiska och mentala, såsom beröringar på huden, känslan av ett vinddrag, tårar i ögonen, en känsla av tungsinthet eller sprudlande fnitter och glädje. Det inkännande mediumet är även mycket energikänslig och kan känna av vibrationer och spänningar.

Klart vetande eller claircognizant

Det här brukar bäst förklaras som att ”man bara vet”. Det klart vetande mediumet har ofta snabba svar, mycket idéer och lösningar på diverse problem. Intuitionen brukar vara stark och något att lita på. Ett sådant medium har ofta helhetsbilden och ser sambandet mellan handling och konsekvens.

Direktkanaliserande medium

Denna förmåga kan bäst beskrivas som att man är en simultantolk till de budskap som andevärlden ger. Man kan ge direktkanaliseringar i tal eller skrift. Ett medium förmedlar orden i samma form som de kommer in till mediumet, vara sig det är i vaket tillstånd eller i trance. Det kan yttra sig som ett främmande språk, gammaldags ord och formuleringar, eller kryptiska gåtor. Det kan även förmedlas med andens röst eller handstil.