Änglamedium kan kommunicera med alla typer av änglar

När vi vill veta mer om vår framtid, nutid eller dåtid så är det medium vi vänder oss till. Olika typer av medium arbetar på olika sätt, en del läser i tarot kort, andra läser framtiden i händer, en del spår i vanliga spelkort och så finns det änglamedium. Änglamedium läser energier som förmedlas via änglarna. Att arbeta med änglarna, innebär att man arbetar med höga energier, medan tarot eller framför allt andra sidan, handlar om att ”koppla in sig” på lägre frekvenser. Denna höga energi innebär att du får en ljus och starkt positiv energi i kortläggningen. Även om budskapen inte alltid är positiva, för så är ju våra liv, så framförs de på ett ljuvt och änglalikt sätt så att även dåliga nyheter kan ha ett himmelskt ljus omkring sig. Trots att livet ibland bjuder på dystra besked så kan änglamedier se det vackra även i fula stunder, se det positiva omkring det mörka och berätta hur allting hänger ihop med våra livsläxor för att ge oss en mer positiv och nyanserad bild av framtiden och vår nuvarande situation.

Budskapet blir detsamma om du vänder dig till ett änglamedium eller ett medium som läser i tarot kort. Skillnaden mellan de båda är hur mediumet får sitt budskap och hur det levereras till den som frågar. Änglar bär Guds meddelanden och är därmed en bra kanal in i himlen, där våra bortgångna finns, våra ofödda barn och våra livsböcker. Livsboken innehåller alla de erfarenheter och livsläxor du kom överens om att detta liv skulle innehålla, innan du inkarnerades på jorden. Ett änglamedium kan se din skyddsängel, göra energiavläsningar, se din stjärnfamilj, tidigare liv och hur väl ett par passar ihop.

Det finns olika typer av änglar, varav ärkeänglar, skyddsänglar och jordänglar är de vanligaste. När vi har uppnått våra livsläxor och inkarnerats många livstider, kan vi välja att inkarneras som en ängel på jorden. Jordänglar brukar vi även kalla människor som har mycket gott i sig och som sprider sitt ljus till andra på jorden. Ärkeänglar är de kraftfullaste änglarna och när de kommer till oss så fylls hela rummet av ljus. Deras energi är väldigt stark och de kan förändra situationer och människor i ett ögonblick. Det är omöjligt att missa en ärkeängel som kommer i din väg, men ofta försvinner de lika snabbt som de kom. De mest kända ärkeänglarna är Gabriel, Mikael och Rafael. Gabriel är kreativitetens skyddsängel, Mikael är styrkans och livsvägens ärkeängel och sägs vara den kraftfullaste av dem alla. Rafael är den helande ärkeängeln.

Skyddsänglar kan vara riktiga änglar eller släktingar till oss på andra sidan som vakar över oss. Ofta väljer de ett barnbarn eller liknande att vaka över, de är mer närvarande när vi behöver det. Skyddsänglar kan man få syn på om man lämnar en bebis obevakad och sedan smyger sig på eller om man ber om hjälp och får ett svar i sitt huvud. Skyddsänglars budskap kan ibland vara lite otydliga men de är alltid kloka och levererar svaret på våra böner och önskningar. Den skyddsängel som väljer oss när vi föds följer oss hela livet. Änglamedium kan kommunicera med alla typer av änglar och guider på ett tryggt och säkert sätt, eftersom änglarna inte vill oss något annat än gott.

Vi är online nu.