Därför läser människor horoskop

Horoskop betyder bild av timmen och kommer från grekiskans ho´ra och skopei´n som betyder ´tid´ respektive ´se´. Ett horoskop är en ögonblicksbild som bygger på en tolkning av hur stjärnhimlen stod vid en viss tidpunkt och från en specifik plats.

Ett födelsehoroskop räknas ut utifrån en persons exakta födelsetid och födelseort. När ett horoskop nedtecknas utgår man ifrån planeternas positioner och vinklarna mellan dem som i ett horoskop kallas för aspekter. Dessa exakta uträkningar för ett personligt horoskop fungerar som en karta över en människas personlighet och livsöde och kan kallas för en kosmisk identitetshandling.

  Människan är av naturen nyfiken och vill veta mer. Horoskopen är av den orsaken till stor hjälp när nyfikenheten behöver stillas. Ibland använder man ett horoskop till att förstå sig själv bättre och genom ett personligt ställt horoskop kunna leva sin högsta potential, men även att förstå andra genom att ta del av deras horoskop. Ofta använder man sig av dessa ställda horoskop för att se hur kompatibel man är med sin partner men även med familj och vänner.

  Horoskop används för att fatta viktiga beslut i nuet och som ska ge vinning för framtiden. Framtiden är för människan ett abstrakt tillstånd eftersom det är en plats man ännu inte nått fram till, varför horoskop många gånger hjälper till vid vägskäl och pekar ut vilken väg som är bäst att välja. Somliga tar del av sina horoskop för att få bekräftelse på att de har tagit de rätta besluten, känna tröst och ha tillförsikt inför framtiden. Genom att ställa ett horoskop kan vi få besked om när det är fördelaktigt att skriva kontrakt och genom ett exakt uträknat horoskop kan vi också få veta vilka datum som bäst lämpar sig för olika förehavanden.    Skeptikerna hävdar att vi tar hjälp av horoskop då vi är rädda för att ta eget ansvar, att vi tar horoskop till hjälp på grund av rädsla för framtiden. Det skulle kunna vara sant och inte heller konstigt eftersom människor känner trygghet i det man känner till. När frågorna är fler än svaren kan ett horoskop vara en ögonöppnare. Ett horoskop ger mod att våga även om man är rädd för förändring och skapar styrka att tro på sig själv och framtiden. Att våga är vägen mot vinst och längs med vägen kan man ta hjälp av livskartan, stämma av med sitt horoskop för att hålla rätt kurs.