Fråga via mail

Hur kan man tänka när man skriver en mailfråga?   När du skriver ner fråga via mail och vill ha bästa möjliga svar är det bra att tänka på olika saker.

Tänk på att skriva raka och korta frågor. Försök att inte blanda ihop frågorna. Mediumet kan absolut svara på dem, men det tar mer energi och tid om frågorna går in i varandra. Fundera på vilka frågor du vill ställa och i vilken ordning du vill ha svar på dem. Viktigaste frågan först.

Var öppet i ditt sinne när du ställer dina frågor. Genom att vara öppen och tror på Mediumet och andevärlden, ger du mediumet och andevärlden tillstånd att hjälpa dig. Ett medium tvingar sig inte på någon, därför är det viktigt att frågeställaren har ett öppet sinne.

Var ärlig i dina frågor och information, men du behöver inte berätta allt om dig själv eller din bakgrund. Mediumet ser det när du öppnar dig. Ett medium känner av och läser av din energi och kan då hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Acceptera de svar du får även om det inte är svaren du vill ha. Ber du om budskap från en avliden anhörig kan du få svar av någon du inte förväntar dig, men ta emot det som kommer. Ett medium bestämmer inte vem eller vilka som hjälper till från andevärlden.

Ta emot svaren och budskapen du får.

Inga frågor är dumma, men frågor om sjukdomar och död besvaras inte då mediumet inte är läkare, utan en medmänniska.

  Hur tänker ett medium vid mailfrågor?

När ett medium tar emot frågor via mail går mediumet igenom olika steg. Mediumet läser igenom mailet en till två gånger för att uppfatta frågorna. Mediumet öppnar sig mot andevärlden och änglarna. Vem som besvarar frågorna beror ofta på vilka frågor som ställs och hur de ställs. Vem de riktar in sig mot i andevärlden och/eller änglarna. Mediumet besvarar en fråga i taget Hon/han fokuserar på frågan, och förmedlar de svar hon/ han får och i sin tur förmedlar mediumet svaren till frågeställaren. Mediumet får ta emot tecken, koder, bilder m.m. från andevärlden och från änglarna och det är mediumet som tyder dem och löser dem, för att kunna besvara frågorna på ett bra och naturligt sätt.

När ett medium har besvarat de frågor hon/ han fått stänger mediumet ner sitt öppna sinne, rensar sig själv och tackar andevärlden och änglarna för all den hjälp hon/ han fått för att kunna hjälpa skrivaren på bästa möjliga sätt.