Medium faq

En medial person har förmågan att se bilder eller få förnimmelser kopplade till en speciell situation eller ett speciellt skeende. Ibland kan dessa intryck framkallas med vilja och koncentration, ibland kommer de automatiskt och utan att den mediala personen eftersöker detta. Ofta använder sig medium av någon form av verktyg, det kan vara en kristallkula, en spegel, en kortlek. Ibland känner personen in informationen genom att blunda eller hålla i något specielltföremål. Man kan också ha sanndrömmar, det vill säga drömma om något som kommer att hända i framtiden som senare slår in. Ibland kan personen också känna in information med intuitionen, och genom känslomässiga eller kroppsliga reaktioner få kunskap om hur situationen varit eller kommer att bli.

Att vara medial, är det något som man kan lära sig?

Även om vissa människor tycks ha fötts med särskilda mediala förmågor och begåvningar som gör att de från tidig ålder kan se in i framtiden och förutsäga andra personers beteende, eller med tydlighet sätta sig in i hur de känner och tänker, så är det i verkligheten så att alla människor kan utveckla dessa förmågor.

Det första du bör göra om du är intresserad av att utveckla din intuition och dina mediala förmågor är att lyssna till dig själv och din kropps signaler. Att tillbringa en stund i stillhet och meditation med dig själv varje dag är en utmärkt teknik för att väcka upp din slumrande intuition. Det är också viktigt att påpeka att alkohol och droger hindrar och begränsar utvecklingen av äkta mediala förmågor.

Ytterligare sätt att skaffa sig kunskap är genom att läsa mycket om intuition, tarot, spådom och medialitet. Idag finns det en uppsjö av böcker och litteratur i specialiserade bokhandlar. Man kan också hitta många intressanta artiklar på internet om att vara medium. För den som verkligen vill lära sig mer och utveckla sin egen medialitet kan det vara en bra idé att komma i kontakt med ett professionelltmedium som kan vara personlig lärare, mentor eller agera bollplank åt dig i processen.

Precis lika viktigt som det är med nyttig mat, träning och motion, lika viktigt är det att vi tränar vårt psyke och vår intuition. Alla människor kanske inte tänker sig en framtid som yrkesverksamma medium, men alla människor mår bra av att bli medvetna om sina känslor, tankar och förnimmelser som ju är de instrument vi har för att koppla upp oss på den andliga dimensionen av vår existens.

Har alla personer som lägger tarotkort mediala förmågor?

När man lägger kort för att spå eller se in i framtiden får man information om vad som har hänt och vad som troligtvis kommer att ske i framtiden, om man fortsätter på det spår man nu befinner sig på. Man kan också få ökad förståelse och insikt i hur andra personer tänker och känner, vad som motiverar dem, vilken roll de spelar i sammanhanget, hur de påverkar situationen. Man får även kunskap om vad man behöver göra för att ändra på situationen.

Det är inte nödvändigt att ha mediala förmågor för att kunna lägga kort, eftersom man också kan lära sig kortens betydelser genom ingående och fördjupade studier. En person som inte har utvecklat sin intuition och sina mediala förmågor kan läsa tarotkortens betydelse ur en bok, eller kanske genom att titta på bilderna och själv dra intellektuella slutsatser av det man ser.

En person som har mediala förmågor kommer att läsa korten på precis samma sätt som en person som inte är i kontakt med sin intuition, men kommer utöver sinkunskap kring tarotkortens betydelser också att se bilder, känna in känslor och få andra typer av förnimmelser kopplade till situationen, som ger en mycket merfördjupad och komplett bild av vad det är som händer.

Man kan jämföra detta med hur det är att laga ett nytt recept för första gången, vem som helst kan sätta ihop ingredienserna, men resultatet blir självklart inte lika bra för en nybörjare som för en stjärnkock, även om han eller hon utgår från samma recept!

Vem som helst kan alltså lägga tarotkort men ju starkare intuition och ju mer utvecklad medial förmåga som personen som läser korten har, desto mer detaljerade och korrekta kommer förutsägelserna och insikterna kring den aktuella situationen som frågan gäller att bli.

Nycklarna till framtiden finns i nutiden, och genom att titta både på din dåtid och din nutid kan ett medium hjälpa dig att hitta de vägar som leder dig framåt mot det liv du alltid velat ha och drömmer om. Ingenting står skrivet i sten, och din framtid bygger till stor del på de beslut som du fattar i nuläget.