Att ta emot andlig vägledning

Människan har på något sätt genom livet fått till sig att hon inte duger som hon är. ”Du ska inte tro att du är något” är ju Jantelagens mantra. På livets stig möter man olika människor som förminskar en, som bildlikt knuffar en i diket när man vill framåt. Det kan börja med syskon och föräldrar som inte hjälper, utan stjälper. Det kan vara lärare, chefer, eller kollegor som trycker till så man känner sig dum och värdelös.

Många ringer till medium, sierskor och andliga vägledare för att få råd om hur man ska ta sig vidare. Målet nu är inte det viktigaste, utan hur man tar sig dit, men först och främst måste man ha ett mål, annars vet man ju inte vart man ska, eller hur?

Människor som fastnat i tråkiga jobb, eller dåliga relationer, behöver hjälp att ta nästa steg. Ofta är man handlingsförlamad och behöver ett litet ljus i mörkret, för att ta tag i sitt liv. Den andliga rådgivaren ser det här ljuset och kan förmedla det. Många människor lyssnar på råden och börjar faktiskt, om än med små steg, att ta sig ur sin tråkiga situation. Ibland krävs många samtal för att inte falla tillbaka i den negativa spiralen.

Sedan finns det människor som fastnat så hårt att de inte litar på den andliga vägledningen. Tvivel heter det stora oket som ligger på axlarna. Kan det verkligen stämma? Kan man få ett bättre liv? ”Du har inte gått i mina skor, du vet inte vad jag gått igenom”. Nej, kanske inte, men nu är det ju inte rådgivaren som ger råden egentligen, utan rådgivarens och personens guider och änglar, anhöriga och vänner i andevärlden. Det är från ett högre perspektiv, varifrån man kan se utfallet, konsekvenserna av handlingarna. Detta perspektiv kan den andliga vägledaren förtydliga för den människa som har problem, men då måste även personen lyssna och höra. Andevärlden gillar inte ”Nej, så är det inte!” för då har inte personen lyssnat och sett det från högre perspektiv, utan från sitt eget perspektiv som är begränsat av diverse tvivel, Jantelag och dålig självkänsla.

Många vill ha belöningen utan att anstränga sig. Någon annan kan göra jobbet. ”Det är min partner som måste ta första steget, varför skulle jag?”. Om man inte vågar ta steg, så är man fortfarande kvar med Tvivlet på axlarna.

I ett samtal med en hjälpande person finns det några viktiga stödord.

Lyssna – Begrunda - Ta till dig – Agera