Astrologi

Astrologi – Ödet står skrivet i stjärnorna

Astrologi, som inkluderar de horoskop vi ställer, är en lära och en metod som går ut på att förutsäga människors framtida öden med hjälp av hur himlakropparna rör sig över himlavalvet. Människors öden bestäms redan vid födseln och kan utläsas med hjälp av horoskop som tar hänsyn till solens, månens och planeternas ställning vid födelseögonblicket.

Vanligtvis utgår man från 12 stjärnbilder som kallas zodiaken, eller djurkretsen, eftersom de flesta stjärnbilderna är uppkallade efter djur såsom exempelvis ”Stenbocken”. Zodiaken utgörs av de stjärnbilder som solen passerar igenom och kallas för ”soltecken”. Astrologens uppgift är att genom stjärnors och planeters placeringar teckna karaktärer och händelser i människors liv och siar om vilka människor som passar för varandra i samband med att ingå äktenskap men även om vilket arbete man passar för så att man kan få ut det bästa av livet. Astrologer använder även sina förmågor inom spådomskonst. Ordet "astrologi" kommer från grekiskan - astron, som betyder stjärna och logos som betyder förnuft.  Vid sidan av det västerländska astrologisystemet står den vediska astrologin som kommer från Indien samt den kinesiska astrologin.

Astrologi spelade en central roll inom magi och alkemi under antiken och långt in i moderntid. Under antiken och fram till nyare tiden var astrologin en ansedd vetenskap. Astrologi och astronomi var intimt sammankopplade ända fram till den vetenskapliga revolutionens genombrott på 1600-talet. I bibeln står att läsa om stjärntydare som man kallade för mager och man kan även hitta ristningar så långt tillbaka som till stenåldern. En av världens mest kända astrologer är den franske siaren Nostradamus. De nyandliga rörelserna som vuxit fram, främst inom New Age, hämtar inspiration från astrologin för att ytterligare fördjupa tolkningar inom spådomskonsten.

Att bli astrolog är idag lättare än någonsin då man inte längre behöver vara ett matematiskt geni. Eftersom sideriska tabeller med planeternas positioner finns behöver en astrolog idag inte heller vara astronom. Det erbjuds kurser och en mängd litteratur inom områden så som astrologi och astronomi. Likaså dataprogram som har övertagit de mödosamma uträkningarna. Via internet kan man följa de stora astrologerna och sätta sig in i deras tolkningar av de horoskop de presenterar och se hur nära de ligger de astrologiska tolkningar man själv har gjort.

Det är en spännande värld och kan bli en rolig fritidssysselsättning eller också ett arbete där man arbetar inom professionen om man känner att stjärnor och planeter lockar.